Instagram 

Choose your language:
en lt ru

Žaidimo "Virtualus" taisyklės


Taisykles ir tekstus išvertė - Vilnius.en.cx
Bendros taisyklės.

0.1.Žemiau surašytos bendros taisyklės yra vieningas normatyvinis aktas šiam žaidimų tipui ir galioja visiems miestams, visoms šalims ir visiems domenams kur vyksta virtualus žaidimai Encounter techninėje platformoje (® registruotas prekinis ženklas).

1.Dalyvavimo žaidime sąlygos

1.1. Virtualaus tipo žaidimus galima žaisti komandomis bei individualiai. Minimalus žmonių skaičius komandoje- 2 žmonės.

1.2. Komanda (dalyvis), patvirtindamas dalyvavimą žaidime, automatiškai priima šias Virtualaus žaidimo taisykles ir įsipareigoja jų laikytis.

1.3. Toliau taisyklėse minimą komandą reikia suprasti taip : komanda- kai žaidimas komandinis, dalyvis jeigu žaidimas individualus.

1.4. Virtualus žaidimas organizuojamas remiantis toliau išvardintais principais:

1.4.1. Sąžiningo žaidimo principas (fair play) kurio laikosi visi žaidimo dalyviai ir kuris reiškia , kad žaidėjai specialiai nepadeda ir netrukdo kitiems žaidėjams.

1.4.2. Savarankiško kiekvienos komandos lygių įvykdymo principas. Žaidimo organizatoriai griežtai stebi šio principo laikymąsi.

1.4.3. Lygių užduočių sąlygų įvykdymo kiekvienai komandai principas, kurio laikosi orgaizatorius.

1.4.4. Domeno savininko nepriklausomybės nuo atskirų dalyvių ir komandų bei nešališko elgesio sprendžiant iškilusius klausimus principas.

1.4.5. Domeno savininkas turi teisę dalyvauti jo domene vykstančiuose žaidimuose, jeigu jis nėra jų autorius.

2. Žaidimas

2.1. Žaidimo tikslas – vystyti erudiciją, atmintį, dalyvių intelektinius gebėjimus. Sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas.

2.2. Žaidimo esmė yra atspėti mįsles, galvosūkius, anagramas, užduotis. Žaidimas yra žaidžiamas per internetą, tad jokių realaus pasaulio misijų atlikti nereikia.

2.3. Įvykdytos užduoties rezultatas yra kodas, atsakymas, iššifravimas.

2.4. Žaidimas gali vykti linijine arba šturmo seka. Kai linijinė seka - visos komandos vykdo užduotis ta tvarka, kuria yra įvestos į tinklapį. Komanda iš pradžių praeina pirmą lygį, po to antrą, trečią ir t.t. Kai šturmo seka - komandos gauna iš karto visas užduotis. Pati komanda sprendžia kokia tvarka atlikti užduotis.

3. Žaidimo apribojimai ir draudimai.

3.1. Vienintelis teisingas lygio įveikimo būdas - savarankiškas užduoties įvykdymas.

3.2. Draudžiama gauti kodą kitu būdu:

3.2.1. Draudžiama perduoti kodus arba informaciją galinčią palengvint žaidimo įveikimą kitoms komandoms.

3.2.2. Draudžiama daryti spaudimą žmonėms, susijusiems su žaidimo organizavimu. Draudžiama naudoti bet kokią fizinę ar psichologinę prievartą (papirkinėti, vilioti, mušti, grasinti, šantažuoti ir t.t.). Taip pat yra draudžiamas bet koks bandymas gauti kodą ar viešai neskelbtą informaciją susijusią su žaidimu.

3.2.3. Draudžiama bandyti įsibrauti į žaidimo programinę sistemą siekiant prieiti prie žaidimo duomenų.

3.2.4. Draudžiama parinkti scenarijaus autorių slaptažodžius norint gauti priėjimą prie žaidimo scenarijaus turinio.

3.2.5. Draudžiama teikti organizatoriams bet kokio pobūdžio klaidingą informaciją.

3.3. Šių draudimų nepaisymo atveju žaidėjui gali būti taikomos toliau išvardintos sankcijos:
- Baudos laikas (pridedamas prie žaidimo įveikimo laiko);
- Žaidėjo (komandos) diskvalifikacija iš žaidimo;
- Dalyvio (komandos narių) įtraukimas į „juodąjį sąrašą” (dalyviai negalės autorizuotis domene) tam tikram laikotarpiui arba visam laikui;
- Dalyvio (komandos narių)išsiuntimas į Sibirą (http://siberia.en.cx) - visam laikui

4. Finalas

4.1. Žaidimo aprašyme iš anksto yra nurodomas žaidimo pradžios ir pabaigos laikas. Prisijungimas prie žaidimo yra galimas tik tuo metu.

4.2. Komandos, perėjusios žaidimą iki galo ir patekusios į TOP-10, turi galimybę įvertinti žaidimo kokybę dešimties balų sistemoje.

4.3. Pasibaigus žaidimui organizatorius padaro praėjusio žaidimo suvestinę. Jei žaidimas paskelbiamas įvykusiu, žaidėjams užskaitomi taškai, o nugalėtojui išmokamas nustatytas prizinis fondas. Jei žaidimas paskelbiamas neįvykusiu, dalyviams grąžinami įnašai (jei įnašai buvo pervedami per en-pinigus, kitais atvejais sąlygas nustato organizatoriai) ir taškų dalyviai negauna.

4.4. Pagal nutylėjimą laimi komanda, kurios bendras visų lygių įveikimo laikas mažiausias ir jei ji nepažeidinėjo šių taisyklių.

4.5. Įvykusio žaidimo suvestinė gali būti koreguojama žaidimo autorių: komandoms gali būti pridedamas prizinis laikas (atimamas iš žaidimo praėjimo laiko) arba skiriamas baudos laikas už įvairių žaidimo taisyklių pažeidimus (šis laikas pridedamas prie žaidimo praėjimo laiko).

4.6. Pridėdami prizinį arba baudos laiką, autoriai privalo pakomentuoti šiuos veiksmus. Žaidėjai turi galimybę peržiūrėti komentarus rezultatų lentelėje (detali informacija apie žaidimą praėjusiuose žaidimuose).

4.7. Jei viena iš komandų turi pagrįstų pretenzijų autoriams, jos turi būti pateiktos žaidimo autoriams iki nustatyto žaidimo pabaigos laiko.

4.8. Sprendimą dėl ginčytino klausimo, išklausius “kapitonų pasitarimo“ išvadas, priima žaidimo autoriai. Autoriaus sprendimas turi būti logiškas, nešališkas ir neprieštaraujantis šioms taisyklėms.

4.9. Komandos ir dalyviai nepatenkinti žaidimo autorių sprendimu gali pateikti skundą domeno savininkui. Domeno savininko sprendimas yra galutinis ir neginčijamas. Domeno savininkas priimdamas sprendimą turi vadovautis šiomis taisyklėmis ir žaidimų organizavimo reglamentu:http://en-world.org/Agreement.aspx

4.10. Jei domeno savininko sprendimas prieštarauja šių taisyklių logikai arba žaidimų organizavimo reglamentui, domeno savininko sprendimą gali įvertinti ir atšaukti projekto savininkas.

5. Nenumatytos aplinkybės (force majeure):

5.1. Visos nenumatytos situacijos yra “lygių užduoties įvykdymo salygų visoms komandoms” principo pažeidimas.

5.2. Nenumatytos situacijos:

5.2.1. Scenarijų autorių klaidos, kai užduoties tekstas, teoriškai neleidžia rasti atsakymą (išspręsti mįslę) per protingą žaidimo laiką.

5.2.2. Internetinių svetainių neveikimas, kurias žaidimo autoriai nurodo užduoties tekste arba užduoties patarimuose.

5.5. Autoriams nusprendus, lygis gali būti panaikinamas. Tuo atveju komandoms, sugaišusioms laiką tame lygyje, skiriamas bonusinis laikas, kuris yra lygus jų sugaištam laikui. Taip pat žaidimo autoriams nusprendus, komandoms, kurios nespėjo praeiti lygio, gali būti priskirtas laikas lygus lygio įveikimo vidurkiui. Šiuo atveju laikas yra skiriamas kaip bauda.

6. Prizinis Fondas

6.1. Žaidimo prizų fondas įteikiamas laimėjusiai komandai arba laimėjusiam dalyviui (jei žaidimas individualus).

6.2. Prizų fondas gali būti taip pat pervestas į laimėtojo vidinę W-sąskaitą (komandos kapitono), jei įnašai už žaidimą buvo priimami per EN-money.

6.3. Prizų fondą sudaro visi prizai kuriuos nustatė ir patvirtino organizatoriai.

6.4. Standartinį prizų foną sudaro tam tikras procentas nuo visų komandų žaidimo registracinių įnašų sumos.

6.5. Prizų fondo dydis gali skirtis įvairiuose žaidimuose. Jis yra nustatomas pagal susitarimą su domeno savininku.

6.6. Tam tikrais atvejais galima naudoti papildomus prizus iš žaidimo partnerių ir rėmėjų.

7. Taškų priskirimas

Vieta TOPO-10 Individualus žaidimas Komandinis žaidimas
1 20 taškų 100 taškų
2 9 taškai 45 taškai
3 8 taškai 40 taškų
4 7 taškai 35 taškai
5 6 taškai 30 taškų
6 5 taškai 25 taškai
7 4 taškai 20 taškų
8 3 taškai 15 taškų
9 2 taškai 10 taškų
10 1 taškas 5 taškai

7.2. Žaidimas turi sudėtingumo koeficientą (SK).

Taškai kuriuos dalyvis gauna už žaidimą dauginami iš sudėtingumo koeficiento. Koeficientas apskaičiuojamas pagal šią formulę

k = min(m/n, 1) * p/s;

k - žaidimo sudėtingumo koeficientas;

min() - funkcijos minimumas;

m - laikas kurį komanda sugaišo žaidimo metu (faktinis laikas be bonus laiko).;

n = 60 min. (1 val.);

p – žaidžiančių žmonių skaičius;

s - komandiniam virtualiam žaidimui = 200;
s - individualiam virtualiam žaidimui = 40;

8. Vietinės virtualaus žaidimo taisyklės.

8.1. Domeno savininkas turi teisę nustatyti papildomas taisykles, apribojimus ir draudimus savo domene. Šie papildymai neturi prieštarauti anksčiau aprašytoms taisyklėms.Žaidimai Vilniuje
2021.06.25 09:44:21
(UTC +3)

www.en.cx
EncounterTM Ltd.
2004-2021 ©

© vilnius.en.cx 2005-2018

EN в контакте Яндекс