Levels passing statistics (#618/66376, vilnius.en.cx)  "MIF Fux'19"
To sort:  the moment of passing |  time at the level
123456789101112131415161718192021222324Total timeTotal time
(-bonuses +penalties)
1
1: Intro
Level is dismissed
GretaK
(pabi)
8/18/2019
21:10:07.693
(3 h. 10 m.)
bonus 3 h 10 m 7 s
2: [E] Lego
GretaK
(pabi)
8/18/2019
21:14:47.313
(4 m. 40 s.)
bonus 1 s
3: [R] Akmenys
GretaK
(pabi)
8/18/2019
21:17:37.563
(2 m. 50 s.)
4: [E] Širdis
GretaK
(pabi)
8/18/2019
21:25:16.353
(7 m. 39 s.)
bonus 1 s
5: [R] Nameliai
GretaK
(pabi)
8/18/2019
21:30:16.643
(5 m. 0 s.)
6: [E] Lygtys
GretaK
(pabi)
8/18/2019
21:41:45.653
(11 m. 29 s.)
bonus 1 s
7: [R] Scena
GretaK
(ausa)
8/18/2019
21:45:00.180
(3 m. 15 s.)
8: [E] Šachmatai
GretaK
(pabi)
8/18/2019
21:58:48.883
(13 m. 48 s.)
bonus 1 s
9: [R] Fulė, Kašis ir Tinklinis
GretaK
(mogz)
8/18/2019
22:09:59.043
(11 m. 11 s.)
10: [E] Rankos
GretaK
(igbr)
8/18/2019
22:18:45.860
(8 m. 46 s.)
bonus 1 s
11: [R] Medinės Kurilkos
GretaK
(pabi)
8/18/2019
22:34:17.553
(15 m. 32 s.)
18: [E] Skaičiai
LaimaV
(anva)
8/18/2019
22:43:29.340
(7 m. 21 s.)
bonus 1 s
13: [R] Vadovų nameliai
GretaK
(joko)
8/18/2019
22:54:04.197
(4 m. 43 s.)
10: [E] Rankos
AurelijaBa
(aiku)
8/18/2019
23:08:29.090
(11 m. 58 s.)
bonus 1 s
17: [R] Parkingas
LaimaV
(iepu)
8/18/2019
23:14:17.090
(5 m. 28 s.)
16: [E] Sekta
GretaK
(pabi)
8/18/2019
23:20:22.740
(4 m. 21 s.)
bonus 1 s
17: [R] Parkingas
GretaK
(joko)
8/18/2019
23:22:16.867
(1 m. 54 s.)
18: [E] Skaičiai
GretaK
(pabi)
8/18/2019
23:30:17.433
(8 m. 1 s.)
bonus 1 s
5: [R] Nameliai
LaimaV
(vaga1)
8/18/2019
23:43:33.910
(9 m. 50 s.)
22: [E] Maze
RitaZ
(mika1)
8/18/2019
23:54:25.540
(3 m. 2 s.)
bonus 1 s
23: [R] Vadovų balkonas
RitaZ
(mika1)
8/19/2019
00:06:47.713
(12 m. 22 s.)
22: [E] Maze
GretaK
(pabi)
8/19/2019
00:20:27.320
(7 m. 29 s.)
bonus 1 s
23: [R] Vadovų balkonas
GretaK
(joko)
8/19/2019
00:32:39.743
(12 m. 12 s.)
24: Outro
GretaK
(pabi)
8/19/2019
00:43:15.140
(10 m. 36 s.)
24
    GretaK    
8/19/2019
00:43:15.140
(6 h. 43 m.)
bonus 3 h 27 m 19 s
24
    AurelijaBa    
8/18/2019
20:43:32.657
(2 h. 43 m.)
1
2
1: Intro
Level is dismissed
PovilasZa
(maga11)
8/18/2019
21:10:21.093
(3 h. 10 m.)
bonus 3 h 10 m 21 s
22: [E] Maze
DovydasC
(masm)
8/18/2019
21:15:57.997
(4 m. 51 s.)
bonus 1 s
3: [R] Akmenys
LauraJ
(emmo1)
8/18/2019
21:20:40.380
(2 m. 16 s.)
22: [E] Maze
LauraJ
(gabu)
8/18/2019
21:25:30.867
(4 m. 50 s.)
bonus 1 s
23: [R] Vadovų balkonas
LauraJ
(jugr)
8/18/2019
21:37:46.510
(12 m. 16 s.)
18: [E] Skaičiai
RitaZ
(zyju)
8/18/2019
21:47:19.183
(4 m. 48 s.)
bonus 1 s
11: [R] Medinės Kurilkos
LaimaV
(iepu)
8/18/2019
22:03:35.340
(8 m. 59 s.)
10: [E] Rankos
LauraJ
(gagu)
8/18/2019
22:14:57.743
(9 m. 38 s.)
bonus 1 s
21: [R] Skulptūros
LaimaV
(aida1)
8/18/2019
22:18:10.463
(1 m. 58 s.)
22: [E] Maze
LaimaV
(vlzv)
8/18/2019
22:23:51.480
(5 m. 41 s.)
bonus 1 s
23: [R] Vadovų balkonas
LaimaV
(pime)
8/18/2019
22:36:08.070
(12 m. 17 s.)
12: [E] Pašaukimas
GretaK
(pabi)
8/18/2019
22:49:21.883
(15 m. 4 s.)
bonus 2 s
17: [R] Parkingas
AurelijaBa
(tour)
8/18/2019
22:56:31.850
(2 m. 52 s.)
16: [E] Sekta
LaimaV
(anva)
8/18/2019
23:08:49.950
(5 m. 45 s.)
bonus 1 s
15: [R] Žaidimų aikštelė
GretaK
(ausa)
8/18/2019
23:16:01.757
(6 m. 21 s.)
6: [E] Lygtys
LaimaV
(anva)
8/18/2019
23:25:47.147
(11 m. 30 s.)
bonus 1 s
7: [R] Scena
LaimaV
(iepu)
8/18/2019
23:29:52.027
(4 m. 5 s.)
4: [E] Širdis
LaimaV
(elmi1)
8/18/2019
23:33:43.283
(3 m. 51 s.)
bonus 1 s
15: [R] Žaidimų aikštelė
RitaZ
(gyok)
8/18/2019
23:51:23.990
(4 m. 5 s.)
12: [E] Pašaukimas
LaimaV
(vlzv)
8/18/2019
23:58:49.953
(15 m. 16 s.)
bonus 1 s
21: [R] Skulptūros
GretaK
(pabi)
8/19/2019
00:12:58.907
(2 m. 22 s.)
10: [E] Rankos
RitaZ
(zyju)
8/19/2019
00:23:27.237
(16 m. 40 s.)
bonus 1 s
7: [R] Scena
DovydasC
(vili)
8/19/2019
00:37:28.800
(5 m. 18 s.)
24: Outro
AurelijaBa
(uggu)
8/19/2019
00:51:52.657
(12 m. 41 s.)
bonus 25 m
24
    AurelijaBa    
8/19/2019
00:51:52.657
(6 h. 51 m.)
bonus 4 h 8 m 20 s
24
    PovilasZa    
8/18/2019
20:50:39.390
(2 h. 50 m.)
2
3
1: Intro
Level is dismissed
EvelinaMo
(gova)
8/18/2019
21:10:24.847
(3 h. 10 m.)
bonus 3 h 10 m 24 s
2: [E] Lego
LauraJ
(mogo1)
8/18/2019
21:18:24.423
(7 m. 4 s.)
bonus 1 s
23: [R] Vadovų balkonas
DovydasC
(vili)
8/18/2019
21:28:19.153
(12 m. 22 s.)
bonus 10 m
2: [E] Lego
LaimaV
(anva)
8/18/2019
21:38:19.310
(3 m. 15 s.)
bonus 1 s
3: [R] Akmenys
LaimaV
(miju)
8/18/2019
21:41:03.863
(2 m. 44 s.)
10: [E] Rankos
LaimaV
(anva)
8/18/2019
21:54:36.397
(13 m. 33 s.)
bonus 1 s
5: [R] Nameliai
LauraJ
(gagu)
8/18/2019
22:05:19.770
(9 m. 30 s.)
20: [E] Chat
LaimaV
(anva)
8/18/2019
22:16:12.283
(12 m. 37 s.)
bonus 1 s
7: [R] Scena
AurelijaBa
(roli)
8/18/2019
22:23:55.270
(3 m. 50 s.)
18: [E] Skaičiai
LauraJ
(gagu)
8/18/2019
22:35:12.910
(5 m. 27 s.)
bonus 1 s
5: [R] Nameliai
AurelijaBa
(tour)
8/18/2019
22:46:42.917
(7 m. 12 s.)
16: [E] Sekta
AurelijaBa
(raso)
8/18/2019
22:53:39.940
(6 m. 57 s.)
bonus 1 s
19: [R] Tvora
LaimaV
(anva)
8/18/2019
23:03:04.757
(19 m. 35 s.)
bonus 20 m
14: [E] Raketa
GretaK
(pabi)
8/18/2019
23:09:40.927
(15 m. 36 s.)
bonus 1 s
15: [R] Žaidimų aikštelė
DovydasC
(rupe)
8/18/2019
23:21:25.660
(2 m. 7 s.)
20: [E] Chat
DovydasC
(ugvi)
8/18/2019
23:29:04.943
(7 m. 39 s.)
bonus 2 s
21: [R] Skulptūros
DovydasC
(tima11)
8/18/2019
23:32:13.130
(3 m. 9 s.)
18: [E] Skaičiai
DovydasC
(ugvi)
8/18/2019
23:41:31.403
(9 m. 18 s.)
bonus 1 s
19: [R] Tvora
GretaK
(pabi)
8/18/2019
23:53:08.157
(22 m. 51 s.)
bonus 17 m
20: [E] Chat
GretaK
(pabi)
8/19/2019
00:10:36.107
(17 m. 28 s.)
bonus 1 s
3: [R] Akmenys
DovydasC
(doda1)
8/19/2019
00:19:12.160
(6 m. 18 s.)
6: [E] Lygtys
DovydasC
(rupe)
8/19/2019
00:32:10.860
(12 m. 58 s.)
bonus 1 s
3: [R] Akmenys
AurelijaBa
(tour)
8/19/2019
00:39:11.503
(6 m. 22 s.)
24: Outro
DovydasC
(doda1)
8/19/2019
00:53:23.510
(15 m. 55 s.)
24
    DovydasC    
8/19/2019
00:53:23.510
(6 h. 53 m.)
bonus 3 h 33 m 21 s
24
    GretaK    
8/18/2019
21:15:56.140
(3 h. 15 m.)
3
4
1: Intro
Level is dismissed
MonikaB
(dosa1)
8/18/2019
21:10:43.547
(3 h. 10 m.)
bonus 3 h 10 m 43 s
18: [E] Skaičiai
AugusteC
(aukr)
8/18/2019
21:19:07.353
(8 m. 4 s.)
bonus 1 s
7: [R] Scena
PovilasZa
(erka1)
8/18/2019
21:31:35.770
(6 m. 58 s.)
6: [E] Lygtys
RitaZ
(zyju)
8/18/2019
21:38:39.590
(6 m. 46 s.)
bonus 1 s
7: [R] Scena
RitaZ
(vesu)
8/18/2019
21:42:31.797
(3 m. 52 s.)
4: [E] Širdis
LauraJ
(emmo1)
8/18/2019
21:55:49.697
(18 m. 3 s.)
bonus 1 s
19: [R] Tvora
RitaZ
(beka1)
8/18/2019
22:06:45.603
(19 m. 26 s.)
bonus 18 m
6: [E] Lygtys
AurelijaBa
(raso)
8/18/2019
22:20:05.443
(7 m. 28 s.)
bonus 1 s
11: [R] Medinės Kurilkos
LauraJ
(misi1)
8/18/2019
22:29:45.120
(14 m. 48 s.)
8: [E] Šachmatai
DovydasC
(doda1)
8/18/2019
22:37:14.627
(6 m. 49 s.)
bonus 2 s
9: [R] Fulė, Kašis ir Tinklinis
DovydasC
(vili)
8/18/2019
22:47:04.143
(9 m. 50 s.)
4: [E] Širdis
DovydasC
(masm)
8/18/2019
23:03:06.777
(16 m. 2 s.)
bonus 1 s
21: [R] Skulptūros
PovilasZa
(vaau)
8/18/2019
23:09:47.257
(3 m. 1 s.)
14: [E] Raketa
DovydasC
(noma1)
8/18/2019
23:19:18.193
(9 m. 18 s.)
bonus 2 s
11: [R] Medinės Kurilkos
AurelijaBa
(roli)
8/18/2019
23:21:33.083
(13 m. 4 s.)
18: [E] Skaičiai
AurelijaBa
(aiku)
8/18/2019
23:33:19.033
(11 m. 46 s.)
bonus 1 s
17: [R] Parkingas
RitaZ
(maar1)
8/18/2019
23:47:06.923
(4 m. 10 s.)
14: [E] Raketa
RitaZ
(zyju)
8/18/2019
23:47:18.813
(0 m. 12 s.)
19: [R] Tvora
DovydasC
(rupe)
8/19/2019
00:05:46.790
(24 m. 15 s.)
bonus 12 m
2: [E] Lego
DovydasC
(rupe)
8/19/2019
00:12:54.263
(7 m. 8 s.)
bonus 1 s
9: [R] Fulė, Kašis ir Tinklinis
AurelijaBa
(luci1)
8/19/2019
00:27:08.077
(9 m. 51 s.)
2: [E] Lego
AurelijaBa
(aiku)
8/19/2019
00:32:49.423
(5 m. 41 s.)
bonus 1 s
7: [R] Scena
EvelinaMo
(gova)
8/19/2019
00:46:06.543
(1 m. 56 s.)
24: Outro
PovilasZa
(maga11)
8/19/2019
00:58:14.390
(11 m. 37 s.)
bonus 25 m
24
    PovilasZa    
8/19/2019
00:58:14.390
(6 h. 58 m.)
bonus 4 h 7 m 35 s
24
    DovydasC    
8/18/2019
21:20:02.510
(3 h. 20 m.)
4
5
1: Intro
Level is dismissed
NikitaGl
(ugpa)
8/18/2019
21:10:57.240
(3 h. 10 m.)
bonus 3 h 10 m 57 s
6: [E] Lygtys
PovilasZa
(gili)
8/18/2019
21:24:37.400
(14 m. 16 s.)
bonus 1 s
5: [R] Nameliai
RitaZ
(maar1)
8/18/2019
21:31:53.397
(6 m. 50 s.)
10: [E] Rankos
PovilasZa
(vaau)
8/18/2019
21:41:21.113
(9 m. 46 s.)
bonus 1 s
17: [R] Parkingas
DovydasC
(doda1)
8/18/2019
21:47:56.020
(4 m. 57 s.)
22: [E] Maze
PovilasZa
(maka1)
8/18/2019
22:03:08.390
(3 m. 52 s.)
bonus 1 s
15: [R] Žaidimų aikštelė
AurelijaBa
(luci1)
8/18/2019
22:12:37.540
(3 m. 37 s.)
8: [E] Šachmatai
RitaZ
(mika1)
8/18/2019
22:21:39.860
(14 m. 54 s.)
bonus 2 s
11: [R] Medinės Kurilkos
DovydasC
(robu)
8/18/2019
22:30:25.630
(7 m. 11 s.)
4: [E] Širdis
AurelijaBa
(aiku)
8/18/2019
22:39:30.223
(15 m. 35 s.)
bonus 1 s
3: [R] Akmenys
RitaZ
(pask)
8/18/2019
22:55:31.693
(5 m. 23 s.)
20: [E] Chat
PovilasZa
(maga11)
8/18/2019
23:06:46.753
(11 m. 7 s.)
bonus 1 s
5: [R] Nameliai
DovydasC
(kamu)
8/18/2019
23:10:00.187
(6 m. 54 s.)
18: [E] Skaičiai
PovilasZa
(maga11)
8/18/2019
23:19:33.073
(9 m. 46 s.)
bonus 1 s
15: [R] Žaidimų aikštelė
LauraJ
(mogo1)
8/18/2019
23:37:56.250
(8 m. 34 s.)
16: [E] Sekta
RitaZ
(zyju)
8/18/2019
23:42:56.977
(3 m. 22 s.)
bonus 1 s
3: [R] Akmenys
PovilasZa
(gili)
8/18/2019
23:50:25.813
(6 m. 54 s.)
8: [E] Šachmatai
PovilasZa
(aisi)
8/19/2019
00:00:05.533
(9 m. 40 s.)
bonus 2 s
9: [R] Fulė, Kašis ir Tinklinis
PovilasZa
(erka1)
8/19/2019
00:11:13.203
(11 m. 8 s.)
8: [E] Šachmatai
AurelijaBa
(luci1)
8/19/2019
00:17:17.780
(3 m. 47 s.)
bonus 2 s
5: [R] Nameliai
PovilasZa
(keke)
8/19/2019
00:28:19.237
(6 m. 53 s.)
14: [E] Raketa
PovilasZa
(alma1)
8/19/2019
00:43:29.667
(15 m. 10 s.)
bonus 2 s
15: [R] Žaidimų aikštelė
PovilasZa
(maga11)
8/19/2019
00:46:37.320
(3 m. 8 s.)
24: Outro
EvelinaMo
(zakr)
8/19/2019
01:03:40.597
(17 m. 34 s.)
24
    EvelinaMo    
8/19/2019
01:03:40.597
(7 h. 3 m.)
bonus 3 h 29 m 39 s
24
    LauraJ    
8/18/2019
21:25:48.080
(3 h. 25 m.)
5
6
1: Intro
Level is dismissed
AugusteC
(aukr)
8/18/2019
21:11:03.240
(3 h. 11 m.)
bonus 3 h 11 m 3 s
4: [E] Širdis
RitaZ
(egsk)
8/18/2019
21:25:03.480
(13 m. 51 s.)
bonus 1 s
15: [R] Žaidimų aikštelė
LaimaV
(iepu)
8/18/2019
21:35:04.100
(9 m. 28 s.)
16: [E] Sekta
DovydasC
(doda1)
8/18/2019
21:42:59.657
(14 m. 40 s.)
bonus 1 s
21: [R] Skulptūros
AurelijaBa
(uggu)
8/18/2019
21:54:34.907
(4 m. 54 s.)
12: [E] Pašaukimas
DovydasC
(doda1)
8/18/2019
22:06:02.807
(18 m. 6 s.)
bonus 2 s
13: [R] Vadovų nameliai
DovydasC
(doda1)
8/18/2019
22:15:21.760
(9 m. 19 s.)
10: [E] Rankos
DovydasC
(masm)
8/18/2019
22:23:14.420
(7 m. 53 s.)
bonus 1 s
3: [R] Akmenys
AugusteC
(latu)
8/18/2019
22:39:54.363
(6 m. 39 s.)
2: [E] Lego
RitaZ
(gyok)
8/18/2019
22:50:08.053
(6 m. 7 s.)
bonus 1 s
17: [R] Parkingas
PovilasZa
(aisi)
8/18/2019
22:55:39.457
(2 m. 55 s.)
20: [E] Chat
RitaZ
(beka1)
8/18/2019
23:07:29.730
(11 m. 58 s.)
bonus 2 s
21: [R] Skulptūros
RitaZ
(rope1)
8/18/2019
23:10:57.167
(3 m. 28 s.)
12: [E] Pašaukimas
RitaZ
(zyju)
8/18/2019
23:28:12.527
(17 m. 15 s.)
bonus 2 s
19: [R] Tvora
PovilasZa
(maka1)
8/18/2019
23:39:04.637
(19 m. 31 s.)
bonus 22 m
2: [E] Lego
PovilasZa
(balu1)
8/18/2019
23:43:31.663
(4 m. 27 s.)
bonus 1 s
19: [R] Tvora
AurelijaBa
(igju)
8/18/2019
23:57:16.640
(23 m. 57 s.)
bonus 22 m
22: [E] Maze
AurelijaBa
(aiku)
8/19/2019
00:01:03.733
(3 m. 47 s.)
bonus 1 s
23: [R] Vadovų balkonas
AurelijaBa
(raso)
8/19/2019
00:13:30.057
(12 m. 27 s.)
bonus 10 m
4: [E] Širdis
PovilasZa
(balu1)
8/19/2019
00:21:26.863
(10 m. 13 s.)
bonus 1 s
21: [R] Skulptūros
EvelinaMo
(kame1)
8/19/2019
00:39:07.160
(1 m. 25 s.)
6: [E] Lygtys
EvelinaMo
(zakr)
8/19/2019
00:44:10.430
(5 m. 3 s.)
bonus 1 s
11: [R] Medinės Kurilkos
RitaZ
(maar1)
8/19/2019
00:47:28.653
(24 m. 1 s.)
24: Outro
LauraJ
(misi1)
8/19/2019
01:19:22.080
(9 m. 47 s.)
bonus 25 m
24
    LauraJ    
8/19/2019
01:19:22.080
(7 h. 19 m.)
bonus 3 h 53 m 34 s
24
    RitaZ    
8/18/2019
21:27:05.527
(3 h. 27 m.)
6
7
1: Intro
Level is dismissed
AurelijaBa
(aiku)
8/18/2019
21:11:06.310
(3 h. 11 m.)
bonus 3 h 11 m 6 s
14: [E] Raketa
LaimaV
(iepu)
8/18/2019
21:25:36.893
(13 m. 57 s.)
bonus 1 s
13: [R] Vadovų nameliai
AurelijaBa
(tour)
8/18/2019
21:39:53.607
(13 m. 35 s.)
20: [E] Chat
AurelijaBa
(roli)
8/18/2019
21:49:40.273
(9 m. 47 s.)
bonus 1 s
11: [R] Medinės Kurilkos
PovilasZa
(alma1)
8/18/2019
21:59:16.587
(17 m. 55 s.)
14: [E] Raketa
AurelijaBa
(raso)
8/18/2019
22:09:00.557
(14 m. 26 s.)
bonus 2 s
23: [R] Vadovų balkonas
PovilasZa
(maga11)
8/18/2019
22:15:28.160
(12 m. 20 s.)
bonus 10 m
22: [E] Maze
EvelinaMo
(gova)
8/18/2019
22:32:08.103
(5 m. 54 s.)
bonus 1 s
13: [R] Vadovų nameliai
PovilasZa
(alma1)
8/18/2019
22:42:43.783
(10 m. 31 s.)
16: [E] Sekta
PovilasZa
(balu1)
8/18/2019
22:52:44.710
(10 m. 1 s.)
bonus 1 s
15: [R] Žaidimų aikštelė
EvelinaMo
(arna1)
8/18/2019
23:01:07.510
(3 m. 1 s.)
6: [E] Lygtys
LauraJ
(gagu)
8/18/2019
23:09:32.320
(8 m. 2 s.)
bonus 1 s
7: [R] Scena
LauraJ
(guzo)
8/18/2019
23:14:20.650
(4 m. 48 s.)
18: [E] Skaičiai
EvelinaMo
(arna1)
8/18/2019
23:29:15.267
(7 m. 47 s.)
bonus 1 s
13: [R] Vadovų nameliai
RitaZ
(zyju)
8/18/2019
23:39:34.187
(11 m. 22 s.)
8: [E] Šachmatai
LauraJ
(gagu)
8/18/2019
23:49:02.860
(11 m. 6 s.)
bonus 1 s
9: [R] Fulė, Kašis ir Tinklinis
LauraJ
(misi1)
8/18/2019
23:58:34.427
(9 m. 32 s.)
12: [E] Pašaukimas
LauraJ
(gagu)
8/19/2019
00:12:43.903
(14 m. 9 s.)
bonus 2 s
13: [R] Vadovų nameliai
LauraJ
(gagu)
8/19/2019
00:20:52.650
(8 m. 9 s.)
16: [E] Sekta
LauraJ
(mogo1)
8/19/2019
00:37:40.473
(16 m. 48 s.)
bonus 1 s
17: [R] Parkingas
LauraJ
(guzo)
8/19/2019
00:40:19.357
(2 m. 39 s.)
8: [E] Šachmatai
LaimaV
(anva)
8/19/2019
00:58:43.797
(15 m. 14 s.)
bonus 1 s
21: [R] Skulptūros
LauraJ
(gagu)
8/19/2019
01:09:35.743
(4 m. 37 s.)
24: Outro
RitaZ
(zyju)
8/19/2019
01:21:30.527
(34 m. 2 s.)
bonus 25 m
24
    RitaZ    
8/19/2019
01:21:30.527
(7 h. 21 m.)
bonus 3 h 54 m 25 s
24
    EvelinaMo    
8/18/2019
21:34:01.597
(3 h. 34 m.)
7
8
1: Intro
Level is dismissed
DovydasC
(doda1)
8/18/2019
21:11:06.423
(3 h. 11 m.)
bonus 3 h 11 m 6 s
12: [E] Pašaukimas
AurelijaBa
(igju)
8/18/2019
21:26:18.293
(15 m. 12 s.)
bonus 2 s
19: [R] Tvora
AugusteC
(egko)
8/18/2019
21:43:01.180
(23 m. 54 s.)
bonus 9 m
18: [E] Skaičiai
MonikaB
(dosa1)
8/18/2019
21:57:59.560
(8 m. 43 s.)
bonus 1 s
5: [R] Nameliai
AugusteC
(latu)
8/18/2019
22:08:25.743
(7 m. 17 s.)
18: [E] Skaičiai
NikitaGl
(gava1)
8/18/2019
22:15:51.030
(3 m. 34 s.)
bonus 1 s
3: [R] Akmenys
EvelinaMo
(daku)
8/18/2019
22:26:14.833
(2 m. 49 s.)
12: [E] Pašaukimas
PovilasZa
(balu1)
8/18/2019
22:32:12.570
(16 m. 44 s.)
bonus 2 s
9: [R] Fulė, Kašis ir Tinklinis
RitaZ
(egsk)
8/18/2019
22:44:01.543
(22 m. 22 s.)
8: [E] Šachmatai
AugusteC
(aukr)
8/18/2019
22:53:35.817
(13 m. 41 s.)
bonus 1 s
19: [R] Tvora
LauraJ
(gagu)
8/18/2019
23:01:30.313
(26 m. 18 s.)
bonus 17 m
4: [E] Širdis
EvelinaMo
(gova)
8/18/2019
23:16:20.460
(15 m. 13 s.)
bonus 1 s
5: [R] Nameliai
EvelinaMo
(vipr)
8/18/2019
23:21:28.993
(5 m. 8 s.)
14: [E] Raketa
LauraJ
(gagu)
8/18/2019
23:29:22.860
(15 m. 2 s.)
bonus 2 s
23: [R] Vadovų balkonas
AugusteC
(dodi)
8/18/2019
23:43:55.647
(12 m. 17 s.)
10: [E] Rankos
AugusteC
(jusa1)
8/18/2019
23:54:37.413
(10 m. 42 s.)
bonus 1 s
15: [R] Žaidimų aikštelė
NikitaGl
(jula1)
8/19/2019
00:10:48.667
(3 m. 14 s.)
8: [E] Šachmatai
EvelinaMo
(zakr)
8/19/2019
00:17:17.360
(5 m. 50 s.)
bonus 2 s
9: [R] Fulė, Kašis ir Tinklinis
EvelinaMo
(kame1)
8/19/2019
00:26:52.403
(9 m. 35 s.)
20: [E] Chat
EvelinaMo
(kame1)
8/19/2019
00:37:42.800
(10 m. 50 s.)
bonus 2 s
13: [R] Vadovų nameliai
LaimaV
(vlzv)
8/19/2019
00:43:29.970
(44 m. 40 s.)
20: [E] Chat
LauraJ
(gagu)
8/19/2019
01:04:58.483
(24 m. 39 s.)
bonus 2 s
22
    LaimaV    
8/19/2019
00:58:43.797
(6 h. 58 m.)
bonus 3 h 31 m 50 s
22
    LaimaV    
8/18/2019
21:26:53.797
(3 h. 26 m.)
8
9
1: Intro
Level is dismissed
RitaZ
(gyok)
8/18/2019
21:11:12.870
(3 h. 11 m.)
bonus 3 h 11 m 12 s
16: [E] Sekta
AgneBu
(vyma1)
8/18/2019
21:26:51.237
(13 m. 37 s.)
bonus 1 s
9: [R] Fulė, Kašis ir Tinklinis
MonikaB
(raur)
8/18/2019
21:49:16.660
(17 m. 42 s.)
4: [E] Širdis
AugusteC
(aukr)
8/18/2019
22:01:08.440
(18 m. 7 s.)
bonus 1 s
17: [R] Parkingas
NikitaGl
(ugli1)
8/18/2019
22:12:17.797
(8 m. 13 s.)
20: [E] Chat
AugusteC
(aukr)
8/18/2019
22:22:42.803
(14 m. 17 s.)
bonus 1 s
21: [R] Skulptūros
AugusteC
(latu)
8/18/2019
22:30:16.610
(7 m. 34 s.)
2: [E] Lego
AugusteC
(detr)
8/18/2019
22:33:15.710
(2 m. 59 s.)
bonus 1 s
23: [R] Vadovų balkonas
EvelinaMo
(kame1)
8/18/2019
22:44:24.043
(12 m. 16 s.)
14: [E] Raketa
EvelinaMo
(arna1)
8/18/2019
22:58:06.707
(13 m. 42 s.)
bonus 2 s
9: [R] Fulė, Kašis ir Tinklinis
AugusteC
(aukr)
8/18/2019
23:06:41.663
(13 m. 6 s.)
14: [E] Raketa
AugusteC
(latu)
8/18/2019
23:22:32.930
(15 m. 51 s.)
bonus 2 s
15: [R] Žaidimų aikštelė
AugusteC
(aukr)
8/18/2019
23:28:10.060
(5 m. 38 s.)
22: [E] Maze
AugusteC
(evgr1)
8/18/2019
23:31:38.800
(3 m. 28 s.)
bonus 1 s
19: [R] Tvora
EvelinaMo
(kame1)
8/18/2019
23:48:34.703
(19 m. 19 s.)
bonus 19 m
10: [E] Rankos
MonikaB
(dosa1)
8/19/2019
00:06:09.837
(11 m. 18 s.)
bonus 1 s
17: [R] Parkingas
EvelinaMo
(zakr)
8/19/2019
00:11:27.307
(2 m. 34 s.)
6: [E] Lygtys
NikitaGl
(simi)
8/19/2019
00:21:39.603
(10 m. 51 s.)
bonus 1 s
7: [R] Scena
NikitaGl
(simi)
8/19/2019
00:28:36.100
(6 m. 57 s.)
14: [E] Raketa
MonikaB
(dosa1)
8/19/2019
00:51:54.433
(10 m. 51 s.)
bonus 2 s
15: [R] Žaidimų aikštelė
MonikaB
(dosa1)
8/19/2019
00:54:11.160
(2 m. 17 s.)
12: [E] Pašaukimas
AugusteC
(evgr1)
8/19/2019
01:32:14.257
(19 m. 22 s.)
bonus 1 s
22
    AugusteC    
8/19/2019
01:32:14.257
(7 h. 32 m.)
bonus 3 h 20 m 15 s
22
    AugusteC    
8/18/2019
22:11:59.257
(4 h. 11 m.)
9
10
1: Intro
Level is dismissed
LauraJ
(mogo1)
8/18/2019
21:11:20.070
(3 h. 11 m.)
bonus 3 h 11 m 20 s
10: [E] Rankos
EvelinaMo
(zakr)
8/18/2019
21:29:28.560
(19 m. 4 s.)
bonus 1 s
17: [R] Parkingas
AgneBu
(vyma1)
8/18/2019
21:50:00.760
(23 m. 9 s.)
16: [E] Sekta
NikitaGl
(ugpa)
8/18/2019
22:04:04.827
(13 m. 52 s.)
bonus 1 s
13: [R] Vadovų nameliai
EvelinaMo
(zakr)
8/18/2019
22:17:53.413
(7 m. 2 s.)
2: [E] Lego
EvelinaMo
(arna1)
8/18/2019
22:23:25.937
(5 m. 32 s.)
bonus 1 s
19: [R] Tvora
NikitaGl
(simi)
8/18/2019
22:36:36.813
(20 m. 45 s.)
bonus 19 m
20: [E] Chat
NikitaGl
(simi)
8/18/2019
22:51:47.657
(15 m. 11 s.)
bonus 1 s
21: [R] Skulptūros
NikitaGl
(guse)
8/18/2019
22:55:05.843
(3 m. 18 s.)
22: [E] Maze
MonikaB
(dosa1)
8/18/2019
23:04:09.367
(3 m. 8 s.)
bonus 1 s
3: [R] Akmenys
AgneBu
(vyma1)
8/18/2019
23:09:47.050
(2 m. 58 s.)
2: [E] Lego
NikitaGl
(simi)
8/18/2019
23:26:52.007
(6 m. 45 s.)
bonus 1 s
3: [R] Akmenys
NikitaGl
(ugli1)
8/18/2019
23:33:25.813
(6 m. 33 s.)
22: [E] Maze
NikitaGl
(simi)
8/18/2019
23:41:05.110
(7 m. 40 s.)
bonus 1 s
23: [R] Vadovų balkonas
NikitaGl
(ugpa)
8/18/2019
23:53:40.197
(12 m. 35 s.)
14: [E] Raketa
NikitaGl
(akvi1)
8/19/2019
00:07:34.480
(13 m. 54 s.)
bonus 1 s
11: [R] Medinės Kurilkos
AugusteC
(dove1)
8/19/2019
00:28:01.833
(33 m. 24 s.)
2: [E] Lego
MonikaB
(dosa1)
8/19/2019
00:35:26.920
(6 m. 49 s.)
bonus 1 s
3: [R] Akmenys
MonikaB
(vima1)
8/19/2019
00:41:03.460
(5 m. 37 s.)
16: [E] Sekta
AugusteC
(latu)
8/19/2019
01:05:16.720
(14 m. 49 s.)
bonus 1 s
17: [R] Parkingas
AugusteC
(dove1)
8/19/2019
01:12:52.213
(7 m. 36 s.)
21
    MonikaB    
8/19/2019
00:54:11.160
(6 h. 54 m.)
bonus 3 h 20 m 57 s
21
    MonikaB    
8/18/2019
21:33:14.160
(3 h. 33 m.)
10
11
1: Intro
Level is dismissed
LaimaV
(aida1)
8/18/2019
21:11:39.277
(3 h. 11 m.)
bonus 3 h 11 m 39 s
8: [E] Šachmatai
MonikaB
(dosa1)
8/18/2019
21:31:34.143
(20 m. 51 s.)
bonus 2 s
9: [R] Fulė, Kašis ir Tinklinis
NikitaGl
(gava1)
8/18/2019
21:50:12.630
(18 m. 32 s.)
12: [E] Pašaukimas
EvelinaMo
(kame1)
8/18/2019
22:10:51.963
(15 m. 29 s.)
bonus 2 s
19: [R] Tvora
MonikaB
(raur)
8/18/2019
22:22:31.337
(24 m. 32 s.)
bonus 10 m
4: [E] Širdis
MonikaB
(dosa1)
8/18/2019
22:31:26.953
(8 m. 55 s.)
bonus 1 s
5: [R] Nameliai
MonikaB
(emsa)
8/18/2019
22:38:04.857
(6 m. 38 s.)
12: [E] Pašaukimas
MonikaB
(dosa1)
8/18/2019
22:54:32.170
(16 m. 28 s.)
bonus 2 s
7: [R] Scena
AgneBu
(evdi)
8/18/2019
23:00:31.337
(4 m. 59 s.)
2: [E] Lego
AgneBu
(ugad)
8/18/2019
23:06:49.340
(6 m. 18 s.)
bonus 1 s
23: [R] Vadovų balkonas
MonikaB
(dosa1)
8/18/2019
23:16:55.957
(12 m. 46 s.)
12: [E] Pašaukimas
AgneBu
(ugad)
8/18/2019
23:28:18.763
(18 m. 31 s.)
bonus 2 s
7: [R] Scena
MonikaB
(raur)
8/18/2019
23:37:04.067
(8 m. 26 s.)
20: [E] Chat
MonikaB
(dosa1)
8/18/2019
23:52:03.993
(14 m. 59 s.)
bonus 1 s
21: [R] Skulptūros
MonikaB
(emsa)
8/18/2019
23:54:51.883
(2 m. 48 s.)
16: [E] Sekta
EvelinaMo
(zakr)
8/19/2019
00:08:53.627
(20 m. 19 s.)
bonus 1 s
11: [R] Medinės Kurilkos
MonikaB
(dosa1)
8/19/2019
00:28:37.963
(22 m. 28 s.)
6: [E] Lygtys
AugusteC
(latu)
8/19/2019
00:46:24.313
(18 m. 23 s.)
bonus 1 s
7: [R] Scena
AugusteC
(aukr)
8/19/2019
00:50:27.817
(4 m. 3 s.)
19
    NikitaGl    
8/19/2019
00:28:36.100
(6 h. 28 m.)
bonus 3 h 30 m 8 s
19
    NikitaGl    
8/18/2019
20:58:28.100
(2 h. 58 m.)
11
12
1: Intro
Level is dismissed
AgneBu
(dzci)
8/18/2019
21:13:14.600
(3 h. 13 m.)
bonus 3 h 13 m 14 s
8: [E] Šachmatai
NikitaGl
(gava1)
8/18/2019
21:31:40.730
(20 m. 43 s.)
bonus 1 s
11: [R] Medinės Kurilkos
EvelinaMo
(ersc1)
8/18/2019
21:55:22.540
(25 m. 54 s.)
8: [E] Šachmatai
AgneBu
(vyma1)
8/18/2019
22:13:37.543
(23 m. 37 s.)
bonus 2 s
9: [R] Fulė, Kašis ir Tinklinis
AgneBu
(lira1)
8/18/2019
22:25:59.820
(12 m. 22 s.)
14: [E] Raketa
AgneBu
(onja)
8/18/2019
22:39:19.403
(13 m. 20 s.)
bonus 2 s
15: [R] Žaidimų aikštelė
AgneBu
(evdi)
8/18/2019
22:44:02.167
(4 m. 43 s.)
6: [E] Lygtys
AgneBu
(ugad)
8/18/2019
22:55:32.293
(11 m. 30 s.)
bonus 1 s
13: [R] Vadovų nameliai
MonikaB
(fara1)
8/18/2019
23:01:01.773
(6 m. 29 s.)
12: [E] Pašaukimas
NikitaGl
(simi)
8/18/2019
23:10:19.420
(15 m. 14 s.)
bonus 2 s
13: [R] Vadovų nameliai
NikitaGl
(simi)
8/18/2019
23:20:07.000
(9 m. 48 s.)
6: [E] Lygtys
MonikaB
(dosa1)
8/18/2019
23:28:38.533
(11 m. 43 s.)
bonus 1 s
13: [R] Vadovų nameliai
AgneBu
(vyma1)
8/18/2019
23:43:34.447
(15 m. 16 s.)
4: [E] Širdis
AgneBu
(ugad)
8/19/2019
00:04:48.350
(21 m. 14 s.)
bonus 1 s
5: [R] Nameliai
AgneBu
(vyma1)
8/19/2019
00:18:28.130
(13 m. 40 s.)
22: [E] Maze
AgneBu
(vyma1)
8/19/2019
00:24:02.520
(5 m. 34 s.)
bonus 1 s
23: [R] Vadovų balkonas
AgneBu
(ugad)
8/19/2019
00:36:14.540
(12 m. 12 s.)
10: [E] Rankos
AgneBu
(ugad)
8/19/2019
00:50:27.067
(14 m. 13 s.)
bonus 1 s
11: [R] Medinės Kurilkos
AgneBu
(evdi)
8/19/2019
01:22:13.523
(31 m. 46 s.)
19
    AgneBu    
8/19/2019
01:22:13.523
(7 h. 22 m.)
bonus 3 h 13 m 27 s
19
    AgneBu    
8/18/2019
22:08:46.523
(4 h. 8 m.)
12
123456789101112131415161718192021222324Total timeTotal time
(-bonuses +penalties)